Rasulullah saw bersabda, “Sesiapa yang taat kepada Allah dengan melayani kedua ibu bapanya, maka terbukalah dua pintu syurga untuknya.” (hadits direkodkan oleh Ibn Asakir daripada Ibn Abbas)..Dengan pemergian abah semalam, tertutuplah satu pintu syurgaku. Terhentilah peluang aku untuk berbuat baik kepada abah....Aku sedih atas kehilangan ini....